Odpowiednio dopasowana okładzina izolacyjna rurociągów to podstawowy wymóg dobrej izolacji instalacji w domu, a co za tym idzie, ekonomiczna jej praca i znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. Izolacji rur dokonuje się nie tylko w systemie centralnego ogrzewania, ale także w instalacjach chłodniczych czy klimatyzacyjnych, tam jednak główna rola izolacji to ochrona przed skraplaniem się pary wodnej i zawilgoceniem.

Skuteczna izolacja techniczna

izolacje techniczneSzereg materiałów izolacyjnych o różnorodnych właściwościach i specyfikacji pozwala na jak najlepsze dopasowanie okładziny do elementów instalacji, co z kolei skutkuje minimalizacją utraty ciepła i realnymi oszczędnościami. Izolacje techniczne mogą mieć rożne grubości, w zależności od zastosowanego rozwiązania. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze zastosowanie grubej warstwy materiału izolacyjnego stanowi o lepszej ochronie. Jeśli otulina rurociągów jest dobrze dobrana do instalacji, wcale nie musi być gruba, żeby stanowić odpowiednią ochronę. Izolacje techniczne to zarówno pianki polietylenowe, poliuretanowe, kauczuk syntetyczny, oraz wełna mineralna i szklana, a także dobrze znany styropian. Pianka polietylenowa nie nasiąka wodą, jest elastyczna i łatwo daje się formować. Jest idealna na bardzo cienkie otuliny. Używana najczęściej w izolacja systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Pianka poliuretanowa natomiast jest sztywniejsza, może chłonąć wilgoć i nie jest odporna na działanie promieni UV. Jest za to odporna na działanie środków chemicznych. Stosowana jest, zależnie od odmiany, w izolacji rur z wodą ciepłą, zimną, a także w instalacji CO oraz przy zasobnikach ciepła. Popularna jest także pianka kauczukowa, odporna na promienie słoneczne i przenikanie pary wodnej, dlatego wykorzystuje się ją najczęściej w instalacjach chłodniczych i w klimatyzacji, a także w instalacjach solarnych. Powszechnie używany styropian to materiał dość kruchy, nie jest też odporny na chemikalia (farby, lakiery). Najczęściej stosuje się go w postaci kształtek do izolowania niektórych elementów instalacji. Szczególnymi właściwościami wykazuje się natomiast wełna mineralna i wełna szklana. Ten materiał jest odporny na bardzo wysokie temperatury (nawet 500 stopni Celsjusza). Nie chłonie wilgoci, nie topi się, dlatego tak chętnie używany jest w przemyśle.

Za powodzenie izolacji rur w instalacjach odpowiada nie tylko odpowiednie dopasowanie użytego materiału, ale także poprawne i staranne wykonanie prac montażowych. Należy pamiętać, że instalacja, przed jej zaizolowaniem, powinna być sprawdzona pod kątem szczelności. Nie powinno się pod żadnym pozorem izolować pracującej instalacji, a po wykonaniu prac należy odczekać 24 godziny przed jej uruchomieniem.