Nowoczesne wyposażenie fermy drobiarskiej

Profesjonalne hodowanie kur jest w naszym kraju bardzo popularne, co ma wpływ na dostępność wysokiej jakości mięsa z drobiu czy jajek, które zawierają wiele składników odżywczych. Hodowcy drobiu potrzebują wysokiej jakości rozwiązań technicznych, które w dużym stopniu pomagają w profesjonalnej hodowli. Dzięki producentom wyposażenia ferm, wysokiej jakości elementy mogą być także dowożone na miejsce montażu.

Jakie elementy wyposażenia ferm są kluczowe?

wyposażenie ferm drobiarskichAby ferma mogła funkcjonować, trzeba postawić halę hodowlaną. To tam trafia wyposażenie ferm drobiarskich i możliwe jest zapewnienie odpowiedniego dobrostanu hodowanych zwierząt. W wielu wypadkach montuje się wybiegi dla drobiu, które stanowią elementy zapewniające przestrzeń kurom. Aby kury mogły być karmione w sposób efektywny, hodowcy decydują się na zakup nowoczesnych systemów karmienia. Dzięki zaprojektowaniu systemów w taki sposób, aby mogły dostarczać pokarm w określonych interwałach, możliwe jest zautomatyzowanie karmienia. W podobny sposób działa system pojenia kurcząt. Dostarczanie świeżej wody kurom jest podstawową zasadą hodowli drobiu. Systemy pojenia ułatwiają maksymalnie dostęp do płynu kurom, które mogą pić wodę bez konieczności męczenia się, czego powodem jest umieszczenie poideł w najbardziej dostępnych miejscach. Ferma drobiarska musi być także odpowiednio oświetlona po to, aby kontrolować długość dnia i nocy.

Dzięki systemom oświetlenia i kontrolowaniu długości jasnej i ciemnej części doby, możliwy jest odpowiedni rozwój i obfita produkcja jajek. Kury mogą także oddychać powietrzem, które pochodzi z zaawansowanej technicznie wentylacji. Świeże powietrze, kontrolowane zapachy i eliminowanie nadmiaru amoniaku ma wpływ nie tylko na zdrowie zwierząt, ale także na wygodę hodowcy.