W zakładach przemysłowych bardzo ważnym zagadnieniem jest kontrolowanie i monitorowanie przebiegu zachodzących tam procesów. W tym celu wykorzystywane są nowoczesne narzędzia pozwalające uzyskać informacje, które mogą być punktem wyjścia do dalszych analiz czy rozmów na temat modernizacji konkretnych maszyn czy stanowisk.

Jak zmierzyć parametry elektryczne instalacji?

miernik parametrów sieci elektrycznejJednym z ważniejszych zagadnień są również koszty wytworzenia danego dobra. Obecnie co roku rosną stawki za zakup ciepła czy prądu. Właśnie dlatego niezbędne jest zbieranie danych na temat funkcjonowania poszczególnych instalacji. Najczęściej stosowany jest miernik parametrów sieci elektrycznej, który pozwala zmierzyć wartości najważniejszych wielkości fizycznych. Można tutaj przywołać chociażby napięcie, natężenie prądu czy moc. Każdy z tych parametrów ma duży wpływ na funkcjonowanie urządzeń czy maszyn podłączonych do obwodu. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od założonych wartości należy zacząć poszukiwania przyczyn takiego stanu rzeczy. Nowoczesne mierniki umożliwiają pomiar obwodów jednofazowych oraz trójfazowych. Te drugie są przeważnie wykorzystywane w zakładach, gdzie do sieci podłączone są odbiorniki o dużej mocy takie jak silniki czy pompy. Oprócz wcześniej wspomnianych możliwe jest również monitorowanie różnych współczynników.

Do najważniejszych należy współczynnik mocy czy współczynnik zawartości harmonicznych w przebiegu prądu czy napięcia. Na rynku dostępna jest cała masa urządzeń, które znajdują zastosowanie w instalacjach elektrycznych. Podczas wyboru konkretnego modelu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dokładność pomiaru. Tylko na podstawie wiarygodnych wyników można bowiem prowadzić dalsze analizy i podejmować decyzje o dalszych modernizacjach czy wdrożeniach.