W sensie indywidualnym każda emigracja zarobkowa jest inna. Co do powszechnej zasady łączyć je musi wspólnym cel. W przypadku pracowników z Ukrainy głównym celem jest zarobek – zwłaszcza, że większość z nich wiąże swój przyjazd do Polski z tymczasowością. Niekoniecznie jednak, pracownicy z Ukrainy będą wracać do swojego kraju. Dla wielu z nich, Polska jest tylko przystankiem w dalszej drodze na zachód Europy.

Człowiek i pracownik ukraiński

pracownik z ukrainy - warszawaPolscy pracodawcy cenią sobie Ukraińcach kilka bardzo ważnych cech. Po pierwsze, cenią sobie gotowość do pracy w wymiarze większym niż 40 godzin tygodniowo. Ukraińcy, zachęceni możliwością większego zarobku nie mają zazwyczaj problemu w tym, żeby pracować po godzinach. Duży wpływ ma na to również fakt, że do Polski przyjeżdżają głównie młode osoby, które nie mają jeszcze rozbudowanych zobowiązań rodzinnych ani dzieci. Nawet jeżeli takie osoby do Polski przyjeżdżają to bardzo często są to przyjazdy samodzielne np. pracownik z Ukrainy – Warszawa niech będzie miejscem jego pracy – przyjeżdża do Warszawy bez rodziny, ściślej bez żony i bez dzieci. Jako, że zarabia w Polsce 5 razy więcej niż na Ukrainie, wysyła część pieniędzy na Ukrainę, dzięki czemu jego żona może skupić się na prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowaniu dzieci. Po drugie, Ukraińcy w Polsce nie mają problemu z ciężką pracą za pensje w okolicach 2,5 – 3 tysięcy złotych. 3 tysiące złotych to prawie sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia ustawowego na Ukrainie. Po trzecie, Ukraińcy, zwyczajnie nie boją się ciężkiej pracy.  Ponad to, około 50% pracujących w Polsce Ukraińców deklaruje, że polski pracodawca zapewnia mu mieszkanie. Jest to niezwykle istotne dla pracowników z Ukrainy, ponieważ z powodu braku biegłości w funkcjonowaniu w polskim społeczeństwie mogą mieć oni początkowe problemy z aklimatyzacją i funkcjonowaniem w polskim społeczeństwie.

Dzięki dobrej organizacji pierwszych tygodni i miesięcy pobytu w Polsce, pracownicy z Ukrainy mogą odczuć syndrom upadania na poduszkę. Fakt, Ukraińcy wskazują na problemy dotyczące rozłąki z rodziną, nieprzychylności Polaków do Ukraińców, ale generalnie ponad 50% jest zadowolonych z pracodawców, a ponad 70% jest zadowolonych z pobytu w Polsce w sensie ogólnym, biorąc głównie pod uwagę standard życia i zarobki.